Αγιασμός

Ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά θα γίνει την Τετάρτη 11-9-2013 και ώρα 8.15΄.
Μετά τον αγιασμό οι μαθητές θα γνωρίσουν τις δασκάλες τους.
Οι μαθητές θα αποχωρήσουν μαζί με τους γονείς τους  στις 9.30 π.μ.
Βιβλία στους μαθητές θα δοθούν την επόμενη ημέρα.

Βριλήσσια, 5-9-2013

Ο Δ/ντής του Σχολείου

Δημήτριος Δημητρίου

Γίναμε σχολείο διευρυμένου ωραρίου!

 

Τελευταία μέρα, τελευταία ώρα, στο παραπέντε κυριολεκτικά πριν ολοκληρωθεί το σχολικό έτος 2012-13, μας ήρθε η εγκύκλιος που παραθέτουμε. Σε σχέση με τις αλλαγές στη λειτουργία του σχολείου, το πιο σημαντικό που ενδιαφέρει τον προγραμματισμό γονέων και μαθητών προς το παρόν είναι πως ΟΛΑ τα παιδιά θα σχολούν υποχρεωτικά κάθε μέρα τουλάχιστον στις 14:00. Από τις 14:00 ώς τις 16:00 θα λειτουργεί το ολοήμερο. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε το Σεπτέμβριο. Όσο για το δικό μας προγραμματισμό, ως σχολείο και ως εκπαιδευτικοί, ας μη μιλήσουμε καλύτερα……

Καλές διακοπές

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος Δημητρίου

Εγγραφές!!

 

-Οι εγγραφές στην Α΄ τάξη του 4ου Δημοτικού Σχολείου Βριλησσίων για το σχολικό έτος 2013-14, θα γίνουν από 3 έως 20 Ιουνίου 2013.

-Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου (2013-14) που προβλέπονται από το άρθρο 7 παρ 3 του Π.Δ 201/1998, το άρθρο 27 του Ν. 3687/2008 και την υπ΄αριθμ. Φ.7/229/53868/Γ1/10-5-2011 ΥΠΠΘΠΑ είναι:

  • Πρόσφατο πιστοποιητικό γεννήσεως.

  • Φωτοαντίγραφο σελίδων του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  • Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.
  • Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης.
  • Πιστοποιητικό καρδιολογικής εξέτασης.
  • Αποδεικτικό στοιχείο για την διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του μαθητή.
  • Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
  • Φόρμα εγγραφής μαθητή (δίνεται από το σχολείο)

-Πλέον των ανωτέρω, κατά την εγγραφή παραδίδεται στο γονέα το έντυπο του Ατομικού Δελτίου Υγείας  του μαθητή το οποίο επιστρέφεται συμπληρωμένο κατά το μήνα Σεπτέμβριο.

-Επίσης, σε περίπτωση φοίτησης του μαθητή στο ολοήμερο πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή από το γονέα-κηδεμόνα σχετικής αίτησης η οποία συμπληρώνεται στο σχολείο και κατατίθεται μαζί με τα αποδεικτικά στοιχεία εργασίας των γονέων.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ