Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί του σχολείου δέχονται τους γονείς και κηδεμόνες για ενημέρωση τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

# (Α1 και Α2):  Κάθε 2η και 4η Τετάρτη του μήνα 13:15-14:00

# (Β1 και Β2):  Κάθε τελευταία Πέμπτυη του μήνα 13:15-14:00

# Γ1: Κάθε 1η και 2η Τρίτη του μήνα 13:20-14:00

# Γ2: Κάθε 1η Τρίτη του μήνα

# Δ1: Κάθε τελευταία Τετάρτη του μήνα 12:00- 13:15 -Κατόπιν ραντεβού

#  Δ2: Κάθε τελευταία Δευτέρα του μήνα από 12:30-13:30 και κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα από 8:30-9:30 κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

# Ε1: Κάθε 3η Παρασκευή του μήνα 13:15-14:00

# Ε2:  Κάθε 1η Παρασκευή του μήνα 13:15-14:00

# Στ1: Κάθε Δευτέρα 11:00-11:30 κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης

# Στ2: Κάθε Τρίτη 11:00- 11:30 κατόπιν ραντεβού

# Η κ. Κυδωνιεύς ( Αγγλικών) δέχεται τους γονείς κάθε τελευταία Πέμπτη του μήνα   13:15-14:00

# Η κ. Αρχοντή (Γαλλικών) δέχεται τους γονείς κάθε Παρασκευή και ώρα 11:45-12:25 κατόπιν ραντεβού

# Η κ. Κακκαβά ( Αγγλικών) δέχεται τους γονείς κάθε 1η Δευτέρα του μήνα 13:15-14:00 κατόπιν ραντεβού

# Η κ. Μποζατζίδου ( Γερμανικών) δέχεται τους γονείς κάθε 1η Τετάρτη του μήνα 9:40-10:00 κατόπιν ραντεβού