ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Οι εγγραφές των μαθητών Α΄ τάξης για το σχολ. έτος 2015-2016 πραγματοποιούνται από τις 2 έως και τις 18 Ιουνίου 2014 και ώρες 09:00 μέχρι 12:00.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

  1. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.
  2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (διατίθεται από το σχολείο και την ιστοσελίδα μας).
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
  5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.
  6. Φόρμα αίτησης εγγραφής (διατίθεται από το σχολείο και την ιστοσελίδα μας)

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.