Λειτουργία σχολείου 10 Ιουνίου &Τίτλοι Σπουδών 15 Ιουνίου

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 10/6/2015 το σχολείο μας (όπως και όλα τα Δημοτικά σχολεία της επικράτειας) θα ολοκληρώσει τη λειτουργία του στις 13:15 λόγω της διαδικασίας εκλογής Διευθυντών. Το ολοήμερο τη μέρα αυτή δεν θα λειτουργήσει.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι στις 15/6/2015 από τις 8.30 έως τις 10.00 π.μ., θα δοθούν στους γονείς όλων των μαθητών και των μαθητριών του σχολείου οι τίτλοι σπουδών καθώς και τα απολυτήρια των παιδιών της έκτης.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.