Ολοήμερο Σχολείο

Σχολικό Έτος 2015-2016

Το ολοήμερο σχολείο, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, έχει παιδαγωγικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Σχεδιάστηκε με σκοπό:

  1. να αξιοποιήσει δημιουργικά τον απογευματινό χρόνο παραμονής των παιδιών στο σχολείο με την ευθύνη και την εποπτεία των εκπαιδευτικών
  2. να στηρίξει την εργαζόμενη οικογένεια


Καθημερινό Πρόγραμμα

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα καθημερινά και για μία (1) διδακτική ώρα γίνεται Μελέτη- Προετοιμασία όλων των εγγεγραμμένων μαθητών του Ολοημέρου.

Το καθημερινό πρόγραμμα (2η διδακτική ώρα) εμπλουτίζεται με μαθήματα και δραστηριότητες όπως: η Αγγλική Γλώσσα, ο Αθλητισμός, η Μουσική και η Θεατρική Αγωγή από εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων. Γίνεται επίσης προσπάθεια από τους δασκάλους του Ολοημέρου να ασχοληθούν οι μαθητές μας με τα Εικαστικά και την Πληροφορική.

Οι μαθητές που παρακολουθούν το πρόγραμμα του Ολοημέρου , σιτίζονται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου. Η ενέργεια αυτή στοχεύει στην εξοικείωση των παιδιών με την κοινή εστίαση και δημιουργεί αισθήματα, αυτοτέλειας, αυτάρκειας και αυτοπροστασίας.

Αποχώρηση μαθητών

Η αποχώρηση των μαθητών του Ολοήμερου Προγράμματος γίνεται:

? Με τη λήξη του Ολοήμερου Προγράμματος (16:00)

? Με τη λήξη της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15:00),εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην αρχική δήλωση εγγραφής.

 ?  Για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Ολοημέρου, οι γονείς μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στους υπεύθυνους του προγράμματος κ. Σπύρο Μαλτέζο, Μαρία Κουφοπούλου, Δήμητρα Αμπατζιάδου και Βασιλική Σταθοπούλου στις 3:00 ή 4:00 μ.μ..

Comments are closed.