Τμήμα Ένταξης

Στο σχολείο μας λειτουργεί από το 2006 τμήμα ένταξης μετά από αίτημα του συλλόγου διδασκόντων προς τον αρμόδιο σχολικό σύμβουλο Ειδικής Αγωγής .

Η δημιουργία τέτοιων τμημάτων ξεκίνησε το 1984 για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Μέχρι τότε οι μαθησιακές δυσκολίες μεταφράζονταν ως ?τεμπελιά? ορισμένων μαθητών. Τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό σχολείο έχουν γίνει σημαντικά βήματα στήριξης των μαθητών που έχουν ανάγκη ένος τροποποιημένο διδακτικού πλαισίου κατάλληλα προσαρμοσμένου.

Ας δούμε όμως ποια είναι η λειτουργία του τμήματος ένταξης:

 • Το τμήμα ένταξης λειτουργεί σε αίθουσα του σχολείου 23 διδακτικές ώρες την εβδομάδα.
 • Το κάθε παιδί δε φοιτά στο τμήμα ένταξης πάνω από 8 ώρες την εβδομάδα.
 • Το πρόγραμμα του κάθε παιδιού είναι εξατομικευμένο στο τμήμα ένταξης για τη γλώσσα ή τα μαθηματικά ή και για τα δύο.
 • Ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης φροντίζει να ρυθμίσει το πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας του κάθε παιδιού έτσι ώστε ,οι ώρες που ο μαθητής θα απουσιάζει από το τμήμα του να μοιράζονται ανάμεσα σε διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα.
 •  Το ημερήσιο πρόγραμμα του κάθε μαθητή το γνωρίζει ο ειδικός εκπαιδευτικός, όπως αντίστοιχα και ο δάσκαλος του κάθε τμήματος τις ώρες που φοιτά στο τμήμα ένταξης.

To έργο του εκπαιδευτικού του τμήματος ένταξης :

 • Ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης φροντίζει για την καλύτερη αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζουν οι μαθητές που φοιτούν σε αυτό.
 • Συνεργάζεται με όλους τους δασκάλους του σχολείου.
 • Συζητά και άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μέσα στην τάξη τους με άλλους μαθητές.
 • Ενημερώνει συχνά τους γονείς για την εικόνα του παιδιού.
 • Παρεμβαίνει θετικά υπέρ των μαθητών.
 • Επινοεί ? κατασκευάζει παιδαγωγικό υλικό ,κατάλληλα δομημένο για κάθε περίπτωση .
 • Διαμορφώνει κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας με τους μαθητές .
 • Φροντίζει να παρεμβαίνει αποτελεσματικά, ώστε να αντιμετωπίζει με τον καλύτερο τρόπο τις δυσκολίες των μαθητών του.
 • Μεταδίδει στα παιδιά αισιοδοξία και κέφι γι? αυτά που πρόκειται να μάθουν.
 • Προσπαθεί να αυξήσει την αυτοπεποίθηση ?την αυτοεκτίμηση των παιδιών.

Διαδικασία φοίτησης στο τμήμα ένταξης:

 • Σύμφωνα με το νόμο 3699/2008 ,άρθρο 6 παράγραφος 1 γ/αα: «στα τμήματα ένταξης μπορούν να φοιτούν και μαθητές χωρίς γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Σχολικού Συμβούλου ΕΑΕ».
 • Επίσης στην υπουργική απόφαση με αριθμό 27922/γ6,ΦΕΚ 449/3-12-2007 , Α? καθήκοντα και αρμοδιότητες Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής ,Εκπαιδευτικοί Τμημάτων Ένταξης ,παράγραφος 2 δηλώνεται :«σε καμία περίπτωση δεν αποκλείεται μαθητής από το Τ.Ε ,αν οι γονείς του επιθυμούν τη φοίτηση του σε αυτό ακόμα κι αν δεν έχει διάγνωση από τις αρμόδιες διαγνωστικές υπηρεσίες .Στις περιπτώσεις αυτές αρκεί σχετική εισήγηση από το Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής ».

Comments are closed.