Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

Εκ μέρους του Διευθυντή του σχολείου μας και του Συλλόγου των Διδασκόντων ευχόμαστε σε όλους σας Χρόνια Πολλά γεμάτα υγεία, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία!

Χριστός Ανέστη!

Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, το οποίο ισχύει από 27/4/2020

( πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο)

Πρόγραμμα Σύγχρονης 27-30.4.2020-2

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 09-04-2020

Αρ. Πρωτ.: Φ.478.6/75/44420/Α

Ταχ. Δ/νση         : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη  : 15180 – Μαρούσι Ιστοσελίδα  : http://www.minedu.gov.gr Email                               :

Πληροφορίες   :Τηλέφωνο            210 344 2428 210 344 2434       FAX    210 344 2943

ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ:     Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών συσκευών.

Σχετ.: Φ.478.6/74/43904/Α2/7.4.2020

  1. Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. πρωτ. σχετικού εγγράφου Φ.478.6/74/43904/Α2/7.4.2020, σας διευκρινίζουμε ότι η συμμετοχή στην Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση εκ μέρους εκπαιδευτικών και μαθητών είναι ευρύτατη σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Τα στατιστικά στοιχεία καταδεικνύουν ότι η εκπαιδευτική κοινότητα ανταποκρίθηκε ταχύτατα και αποτελεσματικά στις ευκαιρίες που προσέφερε το ΥΠΑΙΘ, αμέσως μετά την αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.
  2. Επίσης, διευκρινίζουμε ότι η καταγραφή αναγκών εξοπλισμού φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών/συσκευών αφορά αποκλειστικά και μόνο σε ελλείψεις της σχολικής μονάδας και επ’ ουδενί φυσικών προσώπων (εκπαιδευτικών ή μαθητών). Η καταγραφή αυτή σχετίζεται με πρόγραμμα ΕΣΠΑ, που υλοποιείται στο πλαίσιο της γενικότερης βελτίωσης ψηφιακών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, αποσκοπεί στην ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης για την υποστήριξη ευρύτερων εκπαιδευτικών στόχων, για την ανάπτυξη και καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων μαθητών και εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και για την υποστήριξη της διδασκαλίας και νέων μορφών μάθησης. Για τους ανωτέρω λόγους καλείσθε να καταγράψετε τις άμεσες μόνο ανάγκες των σχολικών μονάδων κάνοντας χρήση της φόρμας σε μορφή excel, που επισυνάπτεται.
  3. Παρακαλείσθε δε να αποστείλετε τα σχετικά στοιχεία αρμοδίως έως την Πέμπτη, 9 Απριλίου 2020, στις 24:00.

Η Γενική Γραμματέας Α/θμιας, Β/θμιας Εκπ/σης και Ειδικής Αγωγής

Αναστασία Γκίκα

 

 

 

Ανακοίνωση

Αγαπητοί γονείς,

Όπως σας είναι ήδη γνωστό το σχολείο θα παραμείνει κλειστό για δύο εβδομάδες. Για ό,τι νεότερο θα ενημερωθείτε από την ιστοσελίδα μας και τα ΜΜΕ.

 

 

Από τη Διεύθυνση

 

Ανακοίνωση

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σε ερωτήματα
Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την παρ. 3, του κεφ. Β,
του άρθρου 18, του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α΄) ορίζεται ότι: «…3. Με σκοπό να εξασφαλίζεται η
ασφάλεια των μαθητών και να αποτρέπεται η αναίτια είσοδος και έξοδος αυτών από τον προαύλιο
χώρο του σχολείου, καθώς και η είσοδος ατόμων που ουδεμία σχέση έχουν με τη λειτουργία του,
οι θύρες εισόδου-εξόδου στο χώρο του σχολείου παραμένουν κλειστές κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας του με ευθύνη των Διευθυντών ή Προϊσταμένων των δημοτικών σχολείων. Κανένα
άτομο πλην των εκπαιδευτικών δε μπορεί να παραμένει εντός του σχολικού χώρου κατά τη
διάρκεια λειτουργίας της σχολικής μονάδας, συμπεριλαμβανομένων και των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, ανεξάρτητα αν τους έχει διατεθεί ή
όχι ειδικός χώρος για τις συνεδριάσεις τους».
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΙΔ. ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ