Πρότζεκτ παιδικού ιχνογραφήματος

“Ζωγραφίζω τι αγαπώ να κάνω με τον γονιό μου” στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων. Οι μαθητές και οι μαθήτριες όλων – σχεδόν- των τάξεων του σχολείου ζωγράφισαν αλλά και συμμετείχαν σε δραστηριότητες του πρότζεκτ όπως σύνθεση ιστορίας από περιγραφή εικόνας, τίτλο στο έργο, σύνδεση ζωγραφιάς με χρώμα και … Περισσότερα…

Θέμα: Πραγματοποίηση επιμορφωτικής ημερίδας.

Σχετ.:1. Άρθρο 55 του Ν.1566/85.

  • Άρθρο 14, §1 – § 5  του Π.Δ. 201/1998.
  • Άρθρα 8 και 9 της Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1 (ΦΕΚ 1340, 16/10/2002).
  •   Έγγραφο έγκρισης με αρ. πρωτ. Φ.15.1/3392/1-03-2017, της Περιφερειακής Δ/νσης Π. και Δ. Εκπ/σης Αττικής.
  • Καλούνται οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ-70, οι … Περισσότερα…

    4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ             7-3-2017

    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Σας ενημερώνουμε ότι οι έλεγχοι των μαθητών του σχολείου θα δοθούν στους γονείς των παιδιών των Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων την Δευτέρα 20/3/2017 αυστηρά από 13:20 έως 14:00. Για τους γονείς των Α΄ και Β΄ τάξεων ΔΕΝ θα υπάρχει ενημέρωση εκείνη την … Περισσότερα…