Ελληνικός Πολιτισμός

Με αφορμή το μάθημα “Μελέτη Περιβάλλοντος” οι μαθητές της Τετάρτης Τάξης παρουσιάζουν τον Ελληνικό Πολιτισμό στη “σκάλα” του Χρόνου, από τα Μινωικά – Μυκηναϊκά Χρόνια, τα Κλασσικά Χρόνια, τα Βυζαντινά Χρόνια, τα Νεότερα Χρόνια φτάνοντας μέχρι το “Σήμερα”.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.